Permohonan / Pembaharuan Lesen

ARAHAN
1. Sila pastikan borang diisi dengan lengkap dan cetak borang Permohonan serta kemukakan bersama dokumen sokongan seperti di senarai semak dalam tempoh 14 hari dari tarikh permohonan ini dan hantar ke Badan Kawal Selia Air, Pejabat Setiausaha Kerajaan Pahang.
2. Bayaran lesen dan caj air perlu dibuat di mana-mana Pejabat Daerah dan Tanah berhampiran. Resit bayaran lesen perlu dikemukakan kepada Badan Kawal Selia Air sebagai bukti pembayaran bagi tujuan pengeluaran lesen. Klik DI SINI untuk melihat rujukan alamat pembayaran.
Kategori Permohonan
Jenis Permohonan
    Laman Utama