Permohonan pembaharuan Lesen Penggunaan Sumber Air hendaklah dipohon TIGA (3) BULAN sebelum tamat tempoh lesen sedia ada.

Makluman Penting :

×

Makluman Penting!!

1. Bagi permohonan baru lesen, borang yang telah lengkap diisi hendaklah dikemukakan bersama-sama dokumen sokongan seperti di senarai semak dalam tempoh 14 hari dari tarikh permohonan ini dan hantar ke Badan Kawal Selia Air, Pejabat Setiausaha Kerajaan Pahang.
2. Bagi permohonan pembaharuan lesen, sila pastikan borang diisi dengan lengkap dan cetak Borang Permohonan serta kemukakan salinan tersebut ke Badan Kawal Selia Air, Pejabat Setiausaha Kerajaan Pahang.
3. Bayaran lesen dan caj sumber air perlu dibuat di mana-mana Pejabat Daerah dan Tanah berhampiran. Resit bayaran lesen perlu dikemukakan kepada Badan Kawal Selia Air sebagai bukti pembayaran bagi tujuan pengeluaran lesen. Klik DI SINI untuk melihat rujukan alamat pembayaran.

Semakan Bil


Semak Bil

 

Pentadbir Sistem


Log Masuk